Health monitoring app: volg blessures op bij sporters

Overbelastingsletsels vormen een groot probleem bij sporters, en het werkelijke aantal wordt volgens recent onderzoek waarschijnlijk erg onderschat. Nochtans zijn vele overbelastingsletsels makkelijk te vermijden door kleine ongemakken op te sporen voor ze een echt probleem worden. Het OSLO Sports Trauma Research Center ontwikkelde hiervoor samen met SpartaNova een app waarmee dokters en fysiotherapeuten snel en makkelijk deze waardevolle informatie kunnen verzamelen. 

Door kleine problemen te registreren en snel op te volgen, kunnen vele overbelastingsletsels vermeden worden. Efficiënte preventie van blessures kan de beschikbare trainingstijd maximaliseren en leidt tot betere prestaties; ook dit blijkt uit recent onderzoek. Niet enkel op individueel vlak is er winst te boeken: deze app laat ook toe letsels op te volgen in grotere groepen sporters.

Bovendien kost dit weinig tijd van arts/fysio noch van de atleet, die één maal per week 4 korte vragen invult op tablet of smartphone. Na het in kaart brengen van het aantal, de aard en de ernst van de blessures kan u heel gericht aan preventie doen en zo het blessureleed minimaliseren. Onderstaande video vat het systeem mooi samen (bron: Clarsen et al 2012).

Interesse om hiermee aan de slag te gaan? Contacteer ons voor een prijsvoorstel op maat.