SKA Congress: 'On the Edge - groundbreaking sports medicine'

Op zaterdag 5 maart 2016 organiseert vzw SKA (Vereniging van Sport - en keuringsartsen) in Antwerpen het sportmedische congres ‘On the Edge – grensverleggende sportgeneeskunde’ voor sportartsen en huisartsen.

Huisartsen met belangstelling voor sportgeneeskunde kunnen een praktische basistraining volgen om het VASO - protocol in hun praktijk toe te passen. De Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO) is het onderzoeksprotocol en online platform dat SKA in opdracht van de Vlaamse overheid heeft ontwikkeld voor het wetenschappelijk verantwoord en sportspecifiek algemeen lichamelijk onderzoek waarvoor (kandidaat)sporters zich aanbieden, op eigen initiatief of op vraag van hun sportfederatie.

De VASO is in drie opzichten grensverleggend. Ten eerste start dit protocol met een onlinevragenlijst die sporters kunnen invullen op www.sportkeuring.be. Ruim 90.000 mensen hebben dat al gedaan. Bovendien biedt de VASO aan artsen de garantie dat ze hun sporters voor elke sport en alle intensiteitsniveaus optimaal kunnen onderzoeken volgens de correcte parameters . Het derde voordeel is dat de geanonimiseerde data die via de VASO worden verzameld door de sportbonden kunnen worden benut voor een evidence-based blessurepreventiebeleid.

SpartaNova is trotse partner in dit project en zal ook op het congres instaan voor opleiding  omtrent de sport-specifieke musculoskeletale tests in het protocol. Meer info en inschrijven: http://www.sportartsen.be/